Pályázatok

 

 • TOP Plusz 1.2.1-21 Élhető települések

 

 • Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyében és a környező településeken

 

 

 

 

Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 3. (NYDDU 3.)

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

5 205 973 114 FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 87,150227%

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2017-00057

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2023.08.15

A projekt tartalma

A projekt megvalósítása, tekintettel arra, hogy az egyes projekthelyszínek földrajzi értelemben nagy távolságra vannak, az alábbi egységekre tagolódik:

• Bázakerettye térsége:

Bázakerettye Község Önkormányzata, Maróc Község Önkormányzata, Kiscsehi Község Önkormányzata, Lispeszentadorján Község Önkormányzata, Lasztonya Község Önkormányzata

• Beleg térsége:

Beleg Község Önkormányzata

• Pamuk és Buzsák térsége:

Pamuk Község Önkormányzata, Buzsák Község Önkormányzata

• Gellénháza térsége

Gellénháza Község Önkormányzata, Iborfia Község Önkormányzata, Nagylengyel Község Önkormányzata, Lickóvadamos Község Önkormányzata, Petrikeresztúr Község Önkormányzata, Ormándlak Község Önkormányzata, Gombosszeg Község Önkormányzata, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

• Görcsönydoboka és Udvar térsége

Udvar Község Önkormányzata, Görcsönydoboka Község Önkormányzata, Mohács Város Önkormányzata, Erdősmárok Község Önkormányzata, Fazekasboda Község Önkormányzata, Geresdlak Község Önkormányzata, Himesháza Község Önkormányzata, Kisnyárád Község Önkormányzata, Kölked Község Önkormányzata, Lánycsók Község Önkormányzata, Liptód Község Önkormányzata, Maráza Község Önkormányzata, Székelyszabar Község Önkormányzata, Szűr Község Önkormányzata

A tervek tárgya a regionális rendszerről való vízátvétel távvezeték és nyomásfokozó segítségével, melynek segítségével a szolgáltatott víz minősége a 201/2001. (X.25.) Kormány rendelet követelményeinek megfelel.

A teljes projektben elérni kívánt célok:

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kedvezményezett, a jelen megvalósítandó projekttel kapcsolatban ezúton nyilatkozzuk, hogy az abban foglalt célok és az azok eléréséhez megadott vagy tervezett műszaki tartalmak és tevékenységek tekintetében, valamint a már lefolytatott, illetve tervezett közbeszerzési eljárások előkészítése és teljesítése folyamán az alábbiak figyelembe lettek véve, illetve elvárásként kerültek/kerülnek meghatározásra az alábbiak:

• A projekt, megvalósításával járuljon hozzá Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

• A beruházás megvalósításával a szolgáltatott víz minősége megfelel a 201/2001. (X. 25.) Kormány rendeletben rögzített feltételeknek.

• A tervezés során a hatékonyság és gazdaságos működtethetőség figyelembevételre kerül.

• A projekt megvalósítása és az üzemeltetés során az energiahatékonyság és a klímavédelem szempontjainak érvényesítése megtörténik.

• A beruházás műszakilag megvalósítható és üzemeltethető, emellett megfelel az érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak, a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak.

• A projekt keretében alkalmazott műszaki megoldásnál figyelembe lettek véve az adott technológiára vonatkozóan elérhető legjobb technológiákat (BAT) tartalmazó, az EU által elfogadott referencia dokumentumban (BREF) foglaltak.

• A projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékek megőrzésre kerülnek, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetésre kerülnek.

• Figyelembe lett véve a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciálja biztosításra kerül, hogy a projekt ellenálló az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben.

• A fentiek tekintetében NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kedvezményezett nyilatkozzuk, hogy a projektnek nincs előre látható klímakockázata, az energiafelhasználásra, a környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra negatív összesített hatása nincs.

 

 

Nyertes Magyar Falu Program Pályázataink

 

2019 évben:

2020 évben:

2021 évben:

2022 évben:
 
 
 
 •  MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020

   

  Projekt azonosító: 3113573214 

  Támogatási intenzitás: 100 %   Támogatás: 4 999 967 Ft

  Projekt megvalósítás: 2021. 05.26.-2022.06.25.

  A projekt célja volt a Pamukon lévő temető fejlesztése a ravatalozó felújításával, így a temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben foglaltjogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés.

  A projekt részeként megvalósult a  ravatalozó épület teljes külső-belső felújítása : nyílászárócsere, burkolatcsere, tetőcsere, csatorna csere, meszelés, csapadékvízelvezetés, villanyszerelés, térkövezés akadálymentes megoldásokkal.

  Eredmények: elérhetővé vált a külső ravatalozás lehetősége, a magasabb szintű temetői szolgáltatás és az akadálymentes megközelítés.

 • MFP-HOR/2019 Pamuki orvosi rendelő felújítása

 

Projekt azonosító: 3007205391 

Támogatási intenzitás: 100 %   Támogatás:29 825 955 Ft

Projekt megvalósítás: 2019.09.01.-2021.02.28.

A projekt során felújításra került az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat helyisége, valamint megvalósult a hozzájuk kapcsolódó eszközbeszerzés.

Eredmények: helyben elérhető vált a védőnői szolgálat és a  korszerű, felszerelt háziorvosi rendelés.

 • Pamuk Község szennyvízkezelési beruházása

 • Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyében és a környező településeken

 • ZP-1-2019. - Pamuk zártkertek használhatóságát növelő infrastruktúrális fejlesztések

  Szöveges szakmai beszámoló

 

 • VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 - Pamuki Művelődési Ház energetikai korszerűsítése 

 

 

 • KEOP-4.10.0/N/14-2014-0129 - Községi Önkormányzat Pamuk villamos energia fogyasztásának csökkentése KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus rendszerek kialakítása pályázat keretében

Projekt tájékoztató

 

 

Pamuki nyári programok (2011.08.17.)

Pamuki nyári programok (2011.08.13.)