Településről

Régóta lakott hely, amit kőkorszaki és kelta eredetű leletek is bizonyítanak. Több évszázadon keresztül éltek ezen a vidéken a római birodalom népei, később az avarok és a szlávok. Pamukon a vasútállomás mögött húzódó ÉNY-DK irányú fennsík földjéből a földmunkák során IV. századbeli római pénzeket találtak. Pamuk régmúlt idők óta kisközség. Eredete még az Árpád házi királyok idejébe nyúlik vissza. Erdélyi László szerint községünk területén feküdt egykor GYRKI falu, melyről Ince pápa 1212-1215. évi levelei emlékeznek meg első ízben, ahol Albeus mesternek 1237-1240 közötti összeírása szerint minden bizonnyal a Szentmártoni apátságnak voltak birtokai.
Maga Pamuk község 1428-ban Bamik néven fordul elő. Ekkor Osztopáni Bálint és fiai tulajdona volt.
Mostani nevén /Pamuk/ csak az 1700-as évek elejétől szerepel 1700-1703 táján Sós Lőrinc és György birtoka. A falu honfoglalás kori múltja megjelenik a címerében: az Árpádházra utal a pajzs ezüst pólyája is. A kalász a fő megélhetési formát, a mezőgazdaságot szimbolizálja, a zöld szín pedig a jövőbe vetett hitet. Pamukon feltárások is történtek a leletek a megyei múzeumba kerültek, mint az a bronzszűrő is, melyet az 1960-as évek vízszabályozási munkái közben találtak. A földmunkák során bukkantak a római korra utaló pénzekre a vasútállomás mögötti területen, ahol egykor a rómaiak légiós útvonala húzódhatott.1800-1900-ban földesurak: Bodonyi Rókus, Bodonyi Lukács és a kisnemesi Gaál családok. Kaposvár-Fonyód között 1896-ban épült meg a vasút, ám megállóhelyet csak 1919-ben létesítettek a településnél. Abban az évben avatták fel az első világháborús emlékművet is a római katolikus kápolna falán.
A községi könyvtár 1952 őszén alakult Torkos Jenő majd Kovács Lajos, Kása János vezetésével.
A művelődési otthon klubszobájában tartották a mezőgazdasági, honvédelmi, légoltalmi és egészségügyi előadásokat, valamint a „szülők iskoláját”.
Községünk közigazgatásilag nem volt önálló. Már a kiegyezés korában – 1867-ben – kialakult a közigazgatás, mely kisebb módosításokkal 1945-ig érvényben volt. Így kezdettől fogva Somogyvárhoz tartozott kőrjegyzőségileg Somogyvámossal együtt.


 

 

Pamuki nyári programok (2011.08.17.)

Pamuki nyári programok (2011.08.13.)