Választás

Pamuk község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának

 24/2010. (IX. 3.) számú határozata

Polgármester-választás eredményének megállapításáról

 

Pamuk község Helyi Választási Bizottsága – 2010. október 3. napján megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve) 105/A. § (2) bekezdés h) pontjában megállapított hatáskörében eljárva – figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 12.§ (2) bekezdésére – a 2010. október 3. napján megtartott polgármester-választás eredményének megállapítása tárgyában 4 igen szavazattal meghozta a következő

 h a t á  r  o z a t o t.

Pamuk település 1 db szavazóköri jegyzőkönyve szavazatainak összesítését követően a polgármester-jelöltek érvényes szavazatainak száma:

1.

TÓTH CSABA

Független jelölt

azonosító:

131   (84,52%)

2.

NAGY JÓZSEF

Független jelölt

azonosító:

24     (15,48%)

 

A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy Pamuk településen a megválasztott polgármester:

TÓTH CSABA

A jelölő szervezet neve: Független jelölt

A polgármester azonosítója a jegyzőkönyvben:

A polgármester választás eredményét tartalmazó „Jegyzőkönyv a polgármester választás eredményéről” a határozat mellékletét képezi.

A határozat ellen a meghozatalától számított két napon belül a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottsághoz (8698 Pamuk, Petőfi Sándor utca 76.) kell benyújtani úgy, hogy legkésőbb 2010. október 5.-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailen is benyújtható.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának (jogszabálysértés) megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

I N D O K O L Á S

A Ve 105/A.§ (2) bekezdés h) pontja alapján a helyi választási bizottság „megállapítja és közzéteszi a polgármester- és a képviselő-választás eredményét”, továbbá a Ve. 73. § (3) bekezdése szerint a helyi választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján legkésőbb a szavazást követő napon összesíti a szavazatokat és megállapítja a választás eredményét.

 

Pamuk településen a 1 db szavazóköri jegyzőkönyv feldolgozása után a polgármester-jelöltek érvényes szavazatainak száma:

 

1.

TÓTH CSABA

Független jelölt

azonosító: 100

131  (84,52%)

2.

NAGY JÓZSEF

Független jelölt

azonosító: 127

24    (15,48%)  

 

Az Övjt. 12. § (2) bekezdése értelmében polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Pamuk településen a legtöbb érvényes szavazatot TÓTH CSBA jelölt kapta, így az Övjt. 12.§ (2) bekezdése alapján polgármester lett.

A határozat mellékletét képezi - az 5/2010.(VII.16.) KIM rendelt 1. számú melléklet 25. mintája szerinti - a Bizottság által kiállított „Jegyzőkönyv a polgármester választás eredményéről”.

A határozat a Ve. 73.§ (3) bekezdésén, 105/A. § (2) bekezdés h) pontján, valamint az Övjt. 12.§ (2) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati jog biztosítására a Ve. 79.§ (1)-(2) bekezdése, 80.§ (1)-(5) bekezdése alapján került sor.

 

 

Pamuk, 2010. október 3.

 

 

 

 

Fodorné Gyánti Edit                                               Kern Imre                          

Elnök                                                                        Elnökhelyettes

 

 

 

Gergye István                                                           Váraljai Ferencné

Tag                                                                            Tag


Pamuk község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának

 25/2010. (IX. 3.) számú határozata

Képviselő-választás eredményének megállapításáról

 

 

Pamuk község Helyi Választási Bizottsága – 2010. október 3. napján megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve) 105/A. § (2) bekezdés h) pontjában megállapított hatáskörében eljárva – figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 13.§ (1) bekezdésére – a 2010. október 3. napján megtartott képviselő-választás eredményének megállapítása tárgyában 4 igen szavazattal meghozta a következő

 h a t á  r  o z a t o t.

Pamuk település 1 db szavazóköri jegyzőkönyve szavazatainak összesítését követően a képviselő-jelöltek érvényes szavazatainak száma:

A jelölt neve, a jelölő szervezet neve

 

Érvényes szavazatok száma

Bogdán József

Független jelölt

100

Borsi Róbert

Független jelölt

24

Borsi István

Független jelölt

9

Kercsmár Józsefné

Független jelölt

98

Kocsis László Szilveszterné

Független jelölt

103

Nagy József

Független jelölt

24

Projcsné Nyakas Szilvia

Független jelölt

31

Projcs Lajos

Független jelölt

79

Projcs Sándor

Független jelölt

18

Sándor Zoltán

Független jelölt

26

 

A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy Pamuk településen a megválasztott képviselők:

 

Kocsis László Szilveszterné

Független jelölt

103

Bogdán József

Független jelölt

100

Kercsmár Józsefné

Független jelölt

98

Projcs Lajos

Független jelölt

79

A képviselő választás eredményét tartalmazó „Jegyzőkönyv az egyéni listás képviselő-választás eredményéről” a határozat mellékletét képezi.

A határozat ellen a meghozatalától számított két napon belül a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottsághoz (8698 Pamuk, Petőfi Sándor utca 78.) kell benyújtani úgy, hogy legkésőbb 2010. október 5.-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailen is benyújtható.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának (jogszabálysértés) megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

I N D O K O L Á S

A Ve. 105/A.§ (2) bekezdés h) pontja alapján a helyi választási bizottság „megállapítja és közzéteszi a polgármester- és a képviselő-választás eredményét”, továbbá a Ve. 73. § (3) bekezdése szerint a helyi választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján legkésőbb a szavazást követő napon összesíti a szavazatokat és megállapítja a választás eredményét.

Pamuk településen a 1 db szavazóköri jegyzőkönyv feldolgozása után a képviselő-jelöltek érvényes szavazatainak száma:

A jelölt neve, a jelölő szervezet neve

 

Érvényes szavazatok száma

Bogdán József

Független jelölt

100

Borsi Róbert

Független jelölt

24

Borsi István

Független jelölt

9

Kercsmár Józsefné

Független jelölt

98  

Pamuki nyári programok (2011.08.17.)

Pamuki nyári programok (2011.08.13.)